Jämför pris på hjärtstartare

Vi har sammanställt en jämförelse av marknadens vanligaste hjärtstartare. Få reda på vilken hjärtstartare som har längst batteritid, tål mest påfrestningar och har lägst pris.
Läs vår jämförelse

Inför köp av hjärtstartare

hjartstartare_pris_manniskor
Det finns många saker att tänka på innan du köper eller hyr en hjärtstartare. Vi har sammanställt en tydlig checklista som du som kund kan med dig när det är dags för dig att förhandla om ett köp.

Det kan vara värt att fundera över exempelvis vart hjärtstartaren ska placeras och vilken betalningslösning som lämpar sig för just er. Viktigt är också att reda ut vilka speciella funktioner och batterier som ingår.

Läs mer

Offert på hjärtstartare

Kontakta oss för en offert på antingen hjärstartare, HLR Utbildning eller utbildningspaket med hjärtstartare.
  • Snabbt svar inom 24 timmar.
  • Kunnig expertis sedan 2005.
  • Enkelt skräddarsydda lösningar.
Fyll i formuläret
-få en kostnadsfri offert

Kunskap gör skillnad

Mycket hänger på kunskapen, med rätt kunskap vet du hur du ska använda din hjärtstartare och undviker att göra fel som kan leda till större problem. Kunskap inom hjärt-lungräddning och första hjälpen ökar den personliga säkerheten och gör dig mer självsäker i hur du ska agera i oförutsägbara situationer. Genom kontinuerlig utbildning och certifiering i hjärt- lungräddning samt användning av hjärtstartaren ökar chansen att rädda liv.

Det är inte bara information om produkterna som är viktigt, utan det finns också andra saker att ta hänsyn till vid köp av en hjärtstartare. Vi har därför sammanställt information som är viktig att ha i åtanke för er som funderar på att köpa en hjärtstartare. Det finns också information om hur en hjärtstartare fungerar och varför det är så viktigt att gå en hjärt-lungräddningsutbildning.

Utbildning för snabbt agerande

En HLR utbildning kan rädda liv, speciellt eftersom du behöver agera instinktivt när du väl utsätts för situationen att någon råkat ut för plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp kräver nämligen omedelbart ingripande från någon som vet hur man gör och hur man hanterar en hjärtstartare. Därför tycker vi att det viktigt att man inte bara ser till jämförelsen ovan för produkten. Oavsett vilken produkt du väljer så behöver du kunna HLR och helst även en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddningen.

Erbjudande på hjärtstartare

beställhjärtstartare

Hjärtstartare – en apparat som hjälper oss att rädda liv!

En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper till att kicka igång hjärtat igen. Alla hjärtstartare har samma grundfunktion såsom att de ger tydliga röstinstruktioner på svenska om vad som ska göras och att de avger en strömstöt när man trycker på chockknappen. Sedan finns det förstås en mängd olika varianter, med olika funktioner.

De varianterna som används på sjukhus är ofta mer avancerade medan de publika, som vem som helst kan använda, är enkla att använda. Det är meningen att vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp med hjälp av en hjärtstartare och HLR (hjärt-lungräddning). Hjärtstartare som sitter ute på t.ex köpcentrum, publika platser mm. är batteridrivna och står i stand-by läge. Efter att man startat en hjärtstartare tar det ca 10 sekunder tills det att den har laddat upp och är redo att avge en strömstöt.

Hur fungerar en hjärtstartare?

En hjärtstartare används för att rädda personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp har ett elektriskt kaos uppstått i hjärtat, något man försöker få stopp på med hjälp av en strömstöt. Strömstöten gör så att hjärtat åter kan slå normalt.

Till hjärtstartaren hör elektroder som fästs på bröstet hos den drabbade. Elektroderna analyserar hjärtats rytm och avgör om det finns behov av en strömstöt för att rädda den drabbade. Om hjärtstartaren kommer fram till att en strömstöt är nödvändig, säger hjärtstartaren åt användaren när han eller hon ska ge stöten, vilken då skickas genom elektroderna.

hjartstopp-orsaker.jpg

Måste man gå en utbildning för att få använda en hjärtstartare?

Nej, vem som helst får använda en hjärtstartare. Det är självklart enklare att veta hur man ska använda en hjärtstartare om man har gått en utbildning, men de flesta hjärtstartarna på marknaden följer Svenska HLR-rådets rekommendationer kring enkelhet och användning.

Vilket underhåll krävs när man skaffat en hjärtstartare?

Många av dagens hjärtstartare gör egna självtester. Varje dag, varje vecka eller efter andra inställningar. Vid ett självtest laddar hjärtstartaren upp och kollar att allt är ok. Den kollar t.ex. så att batterierna inte är dåliga.

Vanliga varningssignaler är ofta en blinkande röd lampa plus att en signal ljuder, ungefär som en brandvarnare. Något man får kontrollera på egen hand är att elektroderna inte tappar sin förmåga att fästa mot hud. Normalt håller elektroder någonstans mellan 2-5 år och om de passerar sitt utgångsdatum ökar risken att klistret har tappat sin förmåga att häfta. Då är det svårt/går det inte att ge någon elektriskt stöt vid skarp användning.

Skulle man använda hjärtstartaren i skarpt läge behöver man byta både batterier och elektroder. Detta är ofta relativt enkelt, och hjärtstartaren gör sedan ett självtest för att se att bytet har gjorts på rätt sätt.

Varför är det viktigt med fler hjärtstartare i samhället?

För varje minut som går vid ett plötsligt hjärtstopp ökar risken för dödlig utgång med 10 procent. Det är bara en hjärtstartare som kan få stopp på det elektriska kaoset som råder i hjärtat vid ett hjärtstopp, därför är det viktigt med snabba insatser.

I och med att hjärtstartare är så enkla att använda bör varje arbetsplats, bostadshus och förening införskaffa en hjärtstartare och utbilda de som utbildas kan, till exempel anställda, hyresgäster och föreningsmedlemmar. Kom ihåg att registrera hjärtstartaren på www.hjartstartarregistret.se

Du kan inte göra fel med en hjärtstartare

Många som inte vet hur en hjärtstartare fungerar är lite ängsliga över att behöva använda en. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren analyserar aktiviteten i hjärtat (EKG) med hjälp av elektroderna som man sätter på personens bröst. Den uppmanar endast att man ska ge en stöt när det går att defibrillera. Det går inte att ge en stöt till ett hjärta med normal hjärtrytm.

Hjärtstartare guidar dig igenom hela förloppet

Genom att följa de röstinstruktioner som ges kommer apparaten att guida dig igenom hela förloppet. Den säger till att man ska kalla på hjälp, kontrollera andning, starta HLR etc. Skulle man ha svårt att höra vad hjärtstartaren säger finns det även en del hjärtstartare som har en display som ger instruktioner i form av text och bild. Det är alltid bättre att agera och försöka att rädda ett liv än att inte göra någonting alls.

För att ett liv ska kunna räddas, måste alla åtgärder i de olika momenten fungera och det är detta som kallas ”kedjan som räddar liv”. Vid överlevnad är tiden livsavgörande och därför är det viktigt att vi ständigt arbetar med att förbättra kedjan.

För att kunna förhindra hjärtstopp är det viktigt med varningssignaler och ett tidigt larm där man kalla på räddningstjänsten. År 2009 visade det sig att tiden från hjärtstopp till larmsamtal utanför sjukhus låg på 3 minuter, och vid ett hjärtstopp på sjukhus endast 1 minut.

Tiden från hjärtstopp till larmsamtal utanför ett sjukhus anses vara för lång. Därför borde den kunna förkortas till ungefär en minut och detta genom information i kombination med HLR- utbildning. Fler person i samhället borde gå en kurs eller utbildning i hjärt- och lungräddning.

För att kunna vinna tid är det viktigt att man sätter igång med HLR. Här handlar det om tiden från ett hjärtstopp till start av HLR. Det har visat sig blivit alltfler som får hjärt- och lungräddning innan ambulansen ankommer till plats och detta tack vare HLR- utbildning. Chansen för överlevnad ökar 2-3 gånger med en tidig start av HLR.

Statistiken från 2009 visar att 62 % utanför ett sjukhus fick en hjärt- och lungräddning då ambulansen kommer till platsen. HLR- räddning på sjukhuset inom en minut låg på 80 %.

För att kunna förbättra tiden vid hjärt- och lungräddning kan man exempelvis ringa SOS Alarm som via telefon erbjuder instruktioner om hur man utför räddningen. Man kan också försöka förbättra räddningen med djupare bröstkompressioner och se till att hjärt- och lungräddningen pågår utan någon som helst avbrott.

Hjärtstartare + hjärt- och lugnräddning = sant

hjarta.jpgOm man vid ett plötsligt och oväntat hjärtstopp har en defibrillator i närheten och samtidigt sätter igång med räddningen inom mindre än tre minuter, ökar chansen för överlevnad ganska markant. Hela 70 % utav de drabbade kan faktiskt överleva om man ser till att räddningen påbörjas inom de tre minuterna.

Utanför sjukhuset är tiden till defibrillering cirka 14 minuter. Efter 15 minuter väntetid på räddning vid ett hjärtstopp är det endast några få procent som överlever. Om ett hjärtstopp sker i ett sjukhus är det 83 % utav samtliga patienter som överlever. Målvärdet för defibrillering utanför ett sjukhus är 5 minuter och i ett sjukhus 3 minuter.

För att kunna förbättra denna tid bör exempelvis utryckningstiden förkortas genom att man kan placera ut hjärtstartare i ännu fler utryckningsfordon och detta i både brandbilar och polisbilar. Ännu fler hjärtstartare borde också placeras i allmänna platser. För att kunna bevara en god livskvalitet är det viktigt med vård efter ett hjärtstopp och detta genom exempelvis medicinska åtgärder såsom intubation, hypotermi och andra läkemedel. Förbättringsmöjligheter på sjukhusvården efter ett hjärtstopp kan vara att förbättra kvaliteten på sjukhusvården.

Av 4000 hjärtstopp där HLR påbörjats varje år, läggs ungefär 1000 utav dessa personer in på sjukhuset levande. Utav dessa är det endast 30-40 % som överlever, alltså endast 300-400 personer utav 4000 varje år och detta vid ett hjärtstopp utanför sjukhus. Det är en väldigt låg siffra.

På sjukhuset är det ungefär 3000 hjärtstopp varje år där hjärt- och lungräddningen påbörjas. Utav dessa är det 30 % som överlever, det vill säga 900 personer utav 3000. Den totala överlevnaden är ungefär 1300 personer i Sverige varje år. Genom att förbättra denna kedjan som räddar liv, kan vi tillsammans rädda alltfler människor vid ett hjärtstopp.

Nordic Servicia Medical AB
Kemistvägen 10 A
183 79 Täby