Jämför hjärtstartare

Jämför hjärtstartare

Vi har jämfört hjärtstartare från tillverkare och återförsäljare av de mest populära modellerna på den svenska marknaden.  Vi vet att egenskaper och funktioner skiljer sig åt hos de olika märkena och modellerna. Vi vet också att olika personer och platser har olika behov.  Därför har vi gjort en tabell för att förenkla för dig att hitta den hjärtstartare som matchar era behov.

 

Zoll AED Plus Philips HeartStart HS1 Lifepak CR Plus Lifepak CR2 Wifi/3G Heartsine Samaritan PAD 500
Uppdaterad mars 2017 Zoll AED Plus Laerdal HS1 Lifepak CR Plus Lifepak CR2 Heartsine Samaritan Pad 500
HLR-stöd (mäter kvaliteten på kompressioner) Ja Nej Nej Ja Ja
Metronom (takthållare) Ja Ja Nej Ja Ja
IP klass ** IP 55 IP 21 IP X4 IP 55 IP 56
Möjligt att själv uppdatera hjärtstartaren med ny programvara Ja Nej Ja Ja
Hållbarhet elektrod 5 år 2 år 2 år 4 år 4 år
Stand-by tid för batteri 5 år 4 år 2 år 4 år 4 år
Garanti 7 år 8 år 8 år 8 år 10 år
Analyserar hjärtrytmen under pågående HLR Nej Nej Nej Ja Nej
Byte till barnläge via knappval Nej Nej Nej Ja Nej
Knappval för byte av språk Nej Nej Nej Ja Nej
Övervakning via internet(Wifi/3G) Nej Nej Nej Ja Nej
Driftskostnad *** Låg Hög Medel Låg Medel
Pris **** (exkl. moms.) 16 269 kr 13 120 kr 13 700 kr Wifi:17 891 kr

3G:19 308 kr

16 900 kr
** Ju högre siffror desto bättre. Första siffran står för täthet mot smuts och andra partiklar. Andra siffran för täthet mot vatten. X= ej prövad för täthet mot smuts.
*** Driftskostnad är beräknad utifrån extra batterier och elektroder som behövs under en 10 års period.
**** Listpris exklusive moms. Inkluderar hjärtstartare, batterier, elektroder samt väska. En mer teknisk jämförelse mellan olika hjärtstartare finns här att ladda ner för den som är intresserad.Källa: www.laerdal.se, www.eventasjukvard.se, ViaMedici samt Servicia Medical 010-498 98 00.

Hjärtstartare test

I vårt test av hjärtstartare kan du se olika populära märken och modeller på den svenska marknaden. I matrisen här på sidan kan du se hur de vanligaste hjärtstartarna förhåller sig till varandra. Nedan kan du läsa om syftet med testet, vilka märken och modeller som testas och vilka kriterier de testas på.

Syftet med test av hjärtstartare

Syftet med vårt test av hjärtstartare är att göra det lätt för dig att utvärdera och bestämma dig för om du vill köpa eller hyra hjärtstartare.

Det spelar ingen roll om du är privatperson eller representerar ett företag eller förening, det finns en hjärtstartare för alla. Du kommer se i testet att priserna och graden av funktionalitet och avancerade funktioner skiljer sig ganska mycket, men du kan vara säker på att hitta en modell som passar dig, ditt företag eller förening.

Syftet med hjärtstartare är att rädda liv. Vårt syfte är att göra det lätt för dig att hitta rätt hjärtstartare.

Vilka märken och modeller av hjärtstartare som jämförs

Vi har valt att jämföra fem olika märken och modeller av hjärtstartare, alla vanliga på den svenska marknaden. Alla fem har förstås en och samma huvudfunktion; att rädda liv. Men det finns även flera olika egenskaper och funktioner som skiljer dem åt. Därför har vi valt ut de viktigaste kriterierna som en hjärtstartare bör jämföras på. Nedan kan du se vilka dessa är och en kort beskrivning till varje kriterium och mätpunkt.

Zoll AED Plus

Zoll AED Plus sticker ut när vi jämför hjärtstartarna. Framförallt när det kommer till att den har HLR-stöd som mäter kvaliteten på bröstkompressionerna som görs vid ett ingripande/livräddningsinsats, och att den har en adaptiv metronom. Den adaptiva metronomen innebär att hjärtstartaren kan ”plocka upp” tempot som livräddaren håller och successivt sänker eller höjer det för att nå det optimala tempot om 100 bröstkompressioner i minuten.

Zoll AED Plus står också emot smuts och väta väldigt bra med sin IP klass 55. Den första av de två siffrorna står för hur väl den står emot smuts och damm, den andra hur väl den står emot väta.

Med en driftskostnad på runt 2200 kr har den i jämförelsen den lägsta driftskostnaden.

Philips HeartStart HS1

Philips HS1 ligger i den något högre prisklassen, men har också många funktioner. Hjärtstartaren har en lång garantitid på 8 år för hela maskinen. Elektroderna har en hållbarhet på 2 år och batteriernas stand-by tid är på 4 år.

Med en IP klass på 21 är den inte fullt lika tålig som Heartsine Samaritan PAD 500 (IP 56), Lifepak CR2 (IP 55) och Zoll AED Plus (IP 55). Jämfört med Lifepak CR Plus som ligger i den lägre prisklassen är CR Plus faktiskt tåligare när det kommer till väta. (Lifepak och Heartsine har inget uppmätt värde på smuts och damm).

Med en beräknad driftskostnad på runt 6000 kr ligger den i jämförelsen i det högre spannet avseende driftkostnader.

 

Lifepak CR Plus

Lifepak CR Plus är den näst billigaste hjärtstartaren i jämförelsen, något som bland annat går att förklara med att den saknar både HLR-stöd och metronom som hjälper användaren att göra bra bröstkompressioner. Lifepak CR Plus är inte mätt på tålighet mot smuts och damm men visar bättre värde (4) än den dyrare hjärtstartaren Philips HS1 (1) när det kommer till tålighet mot väta.

Lifepak CR Plus har en lång garantitid på maskinen (8 år) men mindre än hälften så lång hållbarhet på elektroder och batterier (2 år) som Zoll AED Plus (5 år på både elektroder och batterier).

Med en driftskostnad på runt 4600 kr landar den på en medelhög nivå i den här jämförelsen.

Heartsine Samaritan PAD 500

Heartsine Samaritan PAD 500 har precis som Zoll AED Plus ett HLR-stöd. Hjärtstartaren har även en metronom som hjälper användaren att hålla takten på bröstkompressionerna, och den har det bästa IP-värdet i jämförelsen (IP 56). Hållbarheten på elektroder och stand-by tid på batteri är hög (4 år vardera) och hela maskinen har en garantitid på 10 år.

Med en driftskostnad på runt 4000 kr får hjärtstartaren en bedömning som medeldyr (tillsammans med de billigaste Lifepak CR Plus och Zoll AED Plus).

Kriterierna som hjärtstartarna testas på

De kriterier som vi valt att testa hjärtstartarna på är följande:

HLR-stöd
Med HLR-stöd menas ett stöd för användaren som mäter kvaliteten på bröstkompressionerna vid hjärt-lungräddning. HLR-stödet innebär ett bättre genomförande av de som ingriper vid ett hjärtstopp, vilket samtidigt ökar chanserna att överleva för den som drabbats.

Metronom
En metronom är en takthållare som hjälper användaren att hålla rätt takt på bröstkompressionerna. Det ultimata är 100 kompressioner per minut.

Adaptiv metronom
En adaptiv metronom är något mer avancerad än en vanlig metronom. Den adaptiva metronomen kommer successivt anpassa instruktionerna och tempot på kompressionerna för att steg för steg vägleda användaren att göra rätt antal kompressioner per minut.

IP-värde
Det IP-värde en hjärtstartare har ger en uppfattning om hur väl den står emot smuts/damm och väta. IP-värdet är intressant om hjärtstartaren kommer vara i miljöer som är lite extra utsatta, t.ex. lagerlokaler.

Uppdatering till nya riktlinjer
Ständigt undersöks och testas olika tekniker och metoder när det kommer till hjärt-lungräddning. Detta leder så småningom till revideringar i de råd som ges av Svenska HLR Rådet. Vissa hjärtstartare går det att uppdatera mjukvaran på, vissa gör det inte.

Elektroder
Elektroder är de gelplattor som placeras på den drabbades bröst. Det är genom dessa som hjärtstartaren kan analysera hjärtats rytm och ge en stöt. Det vanligaste är två elektroder, det är mer ovanligt med elektroder i ett stycke.

Hållbarhet och garantier
Vi visar hur länge elektroder, batterier och själva hjärtstartaren förväntas hålla. Siffrorna är viktiga när du vill räkna ut driftskostnaden.

Driftskostnad
Vi visar hur mycket de olika hjärtstartarna kostar att underhålla. Det vill säga vad de kostar förutom köpesumman eller hyrpriset.

Zoll AED Plus: Batterier 899 kr (1 byte behövs). Elektroder 1 369 kr (1 byte behövs). Totalkostnad 2 268 kr.
Philips HeartStart HS1: Batterier 1 590 kr (2 byten behövs). Elektroder 669 kr (4 byten behövs). Totalkostnad 5 856 kr.
Lifepak CR Plus: Batteri och elektroder 1 540 kr (3 byten behövs). Totalkostnad 4 620 kr.
Heartsine Samaritan PAD 500: Batterier och elektroder 1 990 kr (2 byten behövs). Totalkostnad 3 980 kr.

Ladda ner en teknisk jämförelse

Ladda ner filen här!

Kontakta oss för frågor om hjärtstartare

Nordic Servicia Medical AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Ansvarsfullt företag