Hyra hjärtstartare

Det finns flera fördelar med att hyra hjärtstartare. Förutom att kostnaden för hjärtstartaren sprids ut över en längre period innebär en hyra av hjärtstartare att du får en mer omfattande support under hyresperioden. Du får bland annat någon som håller koll på när batterier och elektroder ska bytas och du får telefonsupport angående:

  • Felavhjälpning
  • Hjälp med uppgraderingar av mjukvaran
  • Ta fram data efter skarp användning
  • Krishanteringssamtal
  • Påminnelse om byte av batterier och elektroder

Se sammanställning över olika märken och modeller och jämför hjärtstartare.

Låg månadskostnad för att hyra hjärtstartare

Zoll AED plus HLR stödAtt hyra hjärtstartare är en billig livförsäkring. Framförallt om du representerar ett företag eller förening med många anställda eller medlemmar. Säg att ni är 10 personer som potentiellt skulle kunna drabbas av hjärtstopp, och överleva tack vare att ni har en hjärtstartare. Då har ni en månadskostnad på ca 25 kr per månad och anställd. Det är fikapengar som kan rädda liv.

Hjärtstopp kan drabba vem som helst när som helst, det är därför det också kallas för plötsligt hjärtstopp. Varje dag drabbas omkring 27 personer av hjärtstopp utanför sjukhus, det vill säga nästan 10 000 personer varje år.

Det är tyvärr bara 1 av 10 som överlever och för varje minut som går då hjärtat inte slår som det ska, ökar risken för den drabbade att dö med 10 procent om inga hjärt-lungräddande insatser görs. Om en hjärtstartare skulle användas inom 3 minuter kan så många som 7 av 10 räddas.

Därför är det mycket viktigt att fler företag, föreningar, offentliga rum och hem installeras med hjärtstartare.

Få en kostnadsfri offert

Så här fungerar en hjärtstartare

Hyra hjärtstartareDet finns tre varianter på hjärtstartare. Den vanligaste varianten på hjärtstartare bland företag, privatpersoner och allmänhet är halvautomatiska hjärtstartare. Att de är halvautomatiska innebär att användaren måste trycka på en knapp för att avge en strömstöt. I övrigt analyserar hjärtstartaren själv hjärtats rytm efter att användaren placerat elektroder på den drabbades bröst.

En helautomatisk hjärtstartare både analyserar och avger strömstöten på egen hand. En manuell hjärtstartare, också kallad defibrillator, används oftast på sjukhus och i ambulanser där utbildad personal vet precis vad de gör för något, från analys till att avge strömstöt.

De halvautomatiska hjärtstartarna är utrustade med elektroder som ska fästas på den drabbades bröst. Därefter kan hjärtstartaren börja analysera hjärtats rytm och ge instruktioner till användaren i att påbörja och fortsätta hjärt-lungräddning med bröstkompressioner och inblåsningar (30:2), samt bestämma/avgöra/ge instruktioner om att trycka på knappen för att avge en strömstöt.

Det går inte att ge en strömstöt av misstag. Hjärtstartaren måste ha analyserats hjärtat och kommit fram till att en strömstöt behövs för att en sådan ska kunna ges.

Det är bara en hjärtstartare som kan få ett hjärta att åter slå normalt efter ett hjärtstopp. Det elektriska kaos som uppstått i hjärtat och gör att hjärtat slår oregelbundet, kan bara slås ut med hjälp av strömstöten från en hjärtstartare.

Har man ingen hjärtstartare på plats är det däremot viktigt att påbörja hjärt-lungräddning (30:2) och larma 112. Vad hjärtat inte klarar av men som hjärt-lungräddningen hjälper till med, är att pumpa runt blodet i kroppen, och det är framförallt hjärnan som tar skada när den inte får någon tillförsel av syresatt blod.

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna