Jämför hjärtstartare

Jämför hjärtstartare

Vi har jämfört hjärtstartare från tillverkare och återförsäljare av de mest populära modellerna på den svenska marknaden. Vi vet att egenskaper och funktioner skiljer sig åt hos de olika märkena och modellerna. Vi vet också att olika personer och platser har olika behov. Därför har vi gjort en tabell för att förenkla för dig att hitta den hjärtstartare som matchar era behov.

Kontakta oss för offert

Lifepak CR2 Wifi/3G

Lifepak CR Plus

Zoll AED Plus

Philips HeartStart 1 HS1

Heartsine Samaritan PAD 500

Uppdaterad januari 2018

Tillverkare

Physio-ControlPhysio-ControlZollPhilipsHeartsine
Lansering av produkt
20162002200220022012

Användning

Analyserar hjärtrytm medan HLR utförs
Byte till barnläge via knapp
Flerspråkig (knappval för byte av språk)
HLR-stöd (mäter kvaliteten på kompressioner)
Röstinstruktioner
Visuella instruktioner
Metronom (takthållare)
Volym justeras beroende på ljudnivån i omgivningen

Funktioner

Eskalerande energinivå 200, 300, 360 J 200, 300, 360 J 150, 150, 200J

Uppkoppling

Uppkopplingsbar via 3G (tillval)
Spårbar via 3G (tillval)
Uppkopplingsbar via WiFi

Driftsäkerhet

Självtester, dagliga
Självtester, veckovis
Felindikerar vissuelt vid fel
Felindikerar med ljudsignal vid fel
Meddelande via e-mail vid fel

Underhåll och garanti

Hållbarhet batteri
4 år2 år5 år4 år4 år
Hållbarhet elektrod
4 år2 år5 år2 år4 år
Garanti8 år8 år7 år8 år10 år
IP klass **IP 55
IP X4
IP 55
IP 21
IP 56
Möjligt att uppdatera mjukvaran
Möjligt att uppdatera mjukvaran via WiFi/3G
= JA
= NEJ
** Ju högre siffror desto bättre. Första siffran står för täthet mot smuts och andra partiklar. Andra siffran för täthet mot vatten. X= ej prövad för täthet mot smuts.

Hjärtstartare test


I vårt test av hjärtstartare kan du se olika populära märken och modeller på den svenska marknaden. I matrisen här på sidan kan du se hur de vanligaste hjärtstartarna förhåller sig till varandra. Nedan kan du läsa om syftet med testet, vilka märken och modeller som testas och vilka kriterier de testas på.

Syftet med test av hjärtstartare

Syftet med vårt test av hjärtstartare är att göra det lätt för dig att utvärdera och bestämma dig för om du vill köpa eller hyra hjärtstartare.

Det spelar ingen roll om du är privatperson eller representerar ett företag eller förening, det finns en hjärtstartare för alla. Du kommer se i testet att priserna och graden av funktionalitet och avancerade funktioner skiljer sig ganska mycket, men du kan vara säker på att hitta en modell som passar dig, ditt företag eller förening.

Syftet med hjärtstartare är att rädda liv. Vårt syfte är att göra det lätt för dig att hitta rätt hjärtstartare.

Vilka märken och modeller av hjärtstartare som jämförs

Vi har valt att jämföra fem olika märken och modeller av hjärtstartare, alla vanliga på den svenska marknaden. Alla fem har förstås en och samma huvudfunktion; att rädda liv. Men det finns även flera olika egenskaper och funktioner som skiljer dem åt. Därför har vi valt ut de viktigaste kriterierna som en hjärtstartare bör jämföras på. Nedan kan du se vilka dessa är och en kort beskrivning till varje kriterium och mätpunkt.

Lifepak CR2

Lifepak CR2 sticker ut i jämförelsen av hjärtstartare. Med tillverkningsår 2016 är det en av marknadens modernaste hjärtstartare. Tillverkarna Physio-Control har kommit långt med tekniken jämfört med de andra modellerna vi jämfört. Framförallt är det tydligt när det kommer till hjärtstartarens möjlighet att analysera hjärtrytmen under pågående HLR. Lifepak CR2 är den enda hjärtstartaren på den svenska marknaden med den funktionen. Lifepak CR2 är framtagen för att vara pålitlig och enkel att använda. Maskinens HLR stöd är därför väldigt pedagogiskt utformat och användarvänligt.

Lifepak CR2 står emot smuts och väta bra med sin IP klass 55.

Med en driftskostnad på runt 2750kr under en 8-års period har CR2 jämförelsevis en låg driftskostnad.

Lifepak CR Plus

Lifepak CR Plus är den näst billigaste hjärtstartaren i jämförelsen, något som bland annat går att förklara med att den saknar både HLR-stöd och metronom som hjälper användaren att göra bra bröstkompressioner. Lifepak CR Plus är inte mätt på tålighet mot smuts och damm men visar bättre värde (4) än den dyrare hjärtstartaren Philips HS1 (1) när det kommer till tålighet mot väta.

Lifepak CR Plus har en lång garantitid på maskinen (8 år) men mindre än hälften så lång hållbarhet på elektroder och batterier (2 år) som Zoll AED Plus (5 år på både elektroder och batterier).

Med en driftskostnad på runt 4600 kr landar den på en medelhög nivå i den här jämförelsen.

Zoll AED Plus

Zoll AED Plus har ett HLR-stöd som mäter kvaliteten på bröstkompressionerna som görs vid ett ingripande/livräddningsinsats samt att den har en adaptiv metronom. Den adaptiva metronomen innebär att hjärtstartaren kan “plocka upp” tempot som livräddaren håller och successivt sänker eller höjer det för att nå det optimala tempot om 100 bröstkompressioner i minuten.

Zoll AED Plus har IP klass 55. Den första av de två siffrorna står för hur väl den stå emot smuts och damm, den andra hur väl den står emot väta.

Philips HeartStart1 (HS1)

Philips HS1 har funnits länge på marknaden och har länge varit ett föredöme vad gäller användarvänlighet. Hjärtstartaren har en lång garantitid på 8 år för hela maskinen. Elektroderna har en hållbarhet på 2 år och batteriernas stand-by tid är på 4 år.

Med en IP klass på 21 är den inte fullt lika tålig som Heartsine Samaritan PAD 500 (IP 56), Lifepak CR2 (IP 55) och Zoll AED Plus (IP 55).

Heartsine Samaritan PAD 500

Heartsine Samaritan PAD 500 har precis som Zoll AED Plus ett HLR-stöd. Hjärtstartaren har även en metronom som hjälper användaren att hålla takten på bröstkompressionerna, och den har det bästa IP-värdet i jämförelsen (IP 56). Hållbarheten på elektroder och stand-by tid på batteri är hög (4 år vardera) och hela maskinen har en garantitid på 10 år.

Kriterierna som hjärtstartarna testas på

De kriterier som vi valt att testa hjärtstartarna på är följande:


HLR-stöd
Med HLR-stöd menas ett stöd för användaren som mäter kvaliteten på bröstkompressionerna vid hjärt-lungräddning. HLR-stödet innebär ett bättre genomförande av de som ingriper vid ett hjärtstopp, vilket samtidigt ökar chanserna att överleva för den som drabbats.

Metronom
En metronom är en takthållare som hjälper användaren att hålla rätt takt på bröstkompressionerna. Det ultimata är 100 kompressioner per minut.

IP-värde
Det IP-värde en hjärtstartare har ger en uppfattning om hur väl den står emot smuts/damm och väta. IP-värdet är intressant om hjärtstartaren kommer vara i miljöer som är lite extra utsatta, t.ex. lagerlokaler.

Uppdatering till nya riktlinjer
Ständigt undersöks och testas olika tekniker och metoder när det kommer till hjärt-lungräddning. Detta leder så småningom till revideringar i de råd som ges av Svenska HLR Rådet. Vissa hjärtstartare går det att uppdatera mjukvaran på, vissa gör det inte.

Elektroder
Elektroder är de gelplattor som placeras på den drabbades bröst. Det är genom dessa som hjärtstartaren kan analysera hjärtats rytm och ge en stöt. Det vanligaste är två elektroder, det är mer ovanligt med elektroder i ett stycke.

Hållbarhet och garantier
Vi visar hur länge elektroder, batterier och själva hjärtstartaren förväntas hålla. Siffrorna är viktiga när du vill räkna ut driftskostnaden.

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna