Placeringen av hjärtstartarens elektroder

Hej

Jag undrar om det är viktigt att de elektroder som finns med hjärtstartaren placeras på kroppen enligt bilderna, eller kan de byta plats med varandra? Det kan ju vara så att man i en stressad situation råkar sätta fel.


Svar

Hej, tack så mycket för din fråga!

Anledningen till att det har dröjt lite med svaret är att ingen har vetat säkert vad som gäller och det duger inte att gissa i ett sådant här fall.

Nu har vi kontaktat tillverkaren som svarat att det är viktigt att placera elektroderna rätt för att hjärtstartaren skall fungera optimalt då strömmen är riktad åt ett håll, och risken är, då att den önskade effekten att hjärtat skall starta igång igen, att resultatet uteblir. En person med hjärtstillestånd är per definition död, och det handlar då om återupplivning.

Oavsett om man har tillgång till hjärtstartare eller ej skall man alltid ge HLR = hjärt och lungräddning. När man trycker på bröstkorgen hjälper man hjärtmuskeln att pumpa runt det syresatta blodet i kroppen och till hjärnan för att inte syrebrist skall uppstå i hjärna och vävnader. En hjärtstartare som exempelvis CR2 har inbyggd metronom som håller takten och säger till om man trycker för löst. Efter  30 kompressioner ger man två inblåsningar för att tillföra nytt syre som kan pumpas runt i kroppen till ambulanspersonal kommer.

Det som är viktigt är att ta det lugnt och gör man som hjärtstartaren säger och tar två till tre sekunder extra för att titta att elektroderna hamnar på rätt ställe, så är det mer värt än att stressa för att skynda sig.

Så försöker man hålla sig lugn även om det  är skarpt läge så minimerar man risken för att göra ”fel”. När det gäller att rädda liv är det förstås bättre att handla och att göra något än att inte göra någonting alls, av rädsla för att göra fel. För en person som fått hjärtstopp är inte hjälpt av att man gör ingenting, eller väntar och ser…

Så om man av misstag skulle råka sätta elektroderna fel, så har man i alla fall försökt sitt bästa. Det är viktigt att komma ihåg. Och det allra första man skall göra är att ringa 112 så att ambulans är på väg medan man försöker att återuppliva någon med hjärtstopp. Tyvärr är det inte alla som överlever även om man gör allting rätt. Det som är viktigt är att aldrig ge upp. Jag har hört talas fall där livräddare höll på i tre timmar med HLR på barn innan räddningen kom till platsen. De befann sig då på en ö eller liknande. Det viktiga var att barnen faktiskt överlevde.

Med vänliga hälsningar,
Maud Borg

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna