Archive for the Hjärtstartare Category

Hjärtstartare i sommarstugan

Vår förening (sommarstugeområde) funderar på att skaffa hjärtstartare. Området är väldigt stort. Vad rekommenderar ni för hjärtstartare och hur många behöver vi? Vår förening består av ca 129 hus. Hjärtstartarna kan ju inte vara i någons hus utan den måste ju vara lättillgänglig för alla. Vad lämpar

Läs mer

Hur lång är leveranstiden?

Hej, Jag jobbar med att öppna upp ett nytt kontor och jag undrar hur lång tid innan jag behöver beställa en hjärtstartare för att vara säker på att ha den till öppningen av kontoret? Handlar det om flera månader, veckor eller dagar? Svar: Hejsan, Om du vill

Läs mer

Placeringen av hjärtstartarens elektroder

Hej Jag undrar om det är viktigt att de elektroder som finns med hjärtstartaren placeras på kroppen enligt bilderna, eller kan de byta plats med varandra? Det kan ju vara så att man i en stressad situation råkar sätta fel. Svar Hej, tack så mycket för din

Läs mer

Hjärtstartare i bil

Hej Finns det någon hjärtstartare som klarar att var i en personbil hela tiden och fungerar oavsett kyla och värme i Sverige med IP klassning lägst IP4X? Finns de som EX klassade? Svar Tyvärr klarar inte hjärtstartarna att förvaras i kyla, och detta mycket för att elektrodplattorna

Läs mer

Krav på hjärtstartare på tandläkarklinik?

Hej! Är det krav på att ha en hjärtstartare på en mindre tandläkarpraktik? Mvh Sofie Svar Tack för din fråga! Nej det finns ingen lagstiftning som säger att man måste ha en hjärtstartare på en tandläkarpraktik. Dock är det ändå att rekommendera att ha en på plats

Läs mer

Underhållsladdning av batterier

Hej. Jag undrar om det används 230V för underhållsladdning av batterier? Svar De hjärtstartare vi säljer har alla litium-engångsbatterier med olika lång hållbarhet beroende på modell. Det varierar från mellan två till fyra års hållbarhet. Inga av våra hjärtstartare har uppladdningsbara batterier, så de behöver inte underhållsladdas.

Läs mer

Skåp med värme för hjärtstartare?

Hej. Vi är en byförening i Lappland som ska skaffa en hjärtstartare. Den ska sitta i en inglasad veranda utan dörr. Temperaturen kan gå ner till -30 grader, så den bör väl sitta i ett uppvärmt skåp? Vi funderar på Zoll AED plus. Finns det skåp med

Läs mer

Hjärtstartare till bridgelokal?

Hej Vi ska köpa en hjärtstartare till en bridgelokal, max 35 personer i lokalen samtidigt. Vi behöver råd vilken hjärtstartare som passar? Svar Den hjärtstartare vi rekommenderar dig är den senast utkomna på marknaden och det är Lifepak CR2 Wifi. Den är uppkopplingsbar via Wifi och är

Läs mer

Kassera hjärtstartare när batteriet tar slut?

Hej ! Vi är en samhällsförening som har en hjärtstartare. Den är 5 år gammal och på hjärtstartaren står det 2017-03. Enligt företaget säger dom att när batterierna börjar ta slut följer en stark signal och då får man kassera hjärtstartaren? Stämmer detta? Föreningen betalade drygt 10.000:-.

Läs mer

Krav på hjärtstartare i gym och andra anläggningar?

Hej Finns det något krav att ha hjärtstartare i lokaler som exempelvis gym och andra anläggningar? Mvh Jimmy Svar Hej Jimmy! Nej, det finns inga sådana krav, det är upp till varje gym att själva bestämma. Det kan vara bra att veta att två av våra gymkunder

Läs mer

Vet du hur en hjärtstartare fungerar?

Vet du hur en hjärtstartare fungerar?

Det blir mer och mer vanligt med företag som skaffar hjärtstartare. Ofta brukar företagen samtidigt ge sina anställda utbildning i hjärt- lungräddning, och i hur hjärtstartare fungerar, men det är inte alla som fått eller tagit den chansen. Vet du hur en hjärtstartare fungerar om du någon

Läs mer

Varför ska man köpa en hjärtstartare?

Idag finns det statistik och studier som visar att det varje år drabbas ungefär 10.000 människor av plötsligt och oväntad hjärtstopp. Dessa siffror gäller självklart för de som drabbas utav hjärtstopp utanför sjukhuset, eftersom att sjukhus alltid har tillgång till hjärtstartare och behandling. Andelen människor som drabbas

Läs mer

Går det att uppgradera en hjärtstartare?

Riktlinjerna för hjärtstartare och HLR kommer, i Sverige, från Svenska HLR Rådet. I takt med att fler studier görs på hjärtstopp anpassas också riktlinjerna för hur hjärtstartare och hjärt-lungräddning ska utövas för att öka andelen överlevande. En hjärtstartare som är går att uppgradera kan därför vara ett

Läs mer

Vad innebär kompressionsstöd?

Vad innebär kompressionsstöd egentligen? Jo, när man ger bröstkompressioner är två saker viktiga: (1) Att de sker med rätt takt. (2) Att bröstkompressionerna är tillräckligt djupa. Många hjärtstartare är utrustade med en metronom för att hjälpa till med det första. Vissa är även utrustade med kompressionsstöd som

Läs mer

Hur vattentålig är en hjärtstartare?

Hur vattentålig är en hjärtstartare egentligen? Liksom annan elektronisk utrustning anges bland annat vattentålighet med en IP-klass viagra qui. IP-klass är en internationell klassificering av hur väl elektronisk utrustning tål smuts och partiklar samt vatten. IP-klassen ange som “IP XX”. Den första siffran anger hur väl enheten

Läs mer

Vad menas med adaptiv metronom?

Vad menas med adaptiv metronom? Med adaptiv metronom menas att hjärtstartaren anpassar takten till livräddarens takt. Om livräddaren håller för långsam takt fångar hjärtstartaren upp detta och ökar därefter successivt takten tills den når 100 bröstkompressioner/minut. Det här sker inom några sekunder. Skillnad mellan adaptiv och enkel metronom

Läs mer

Vad fyller metronomen för funktion?

Vad fyller en metronom för funktion? Vid hjärt-lungräddning är det viktigt att hålla rätt på bröstkompressionerna. Rekommenderad takt är cirka 100 kompressioner per minut. En hjärtstartare med metronom ger rätt takt med en ljudsignal. Vissa av hjärtstartaren visar även rytmen på en display. Lär dig mer Lär

Läs mer

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna