Archive for the Nyheter Category

Vad kostar en hjärtstartare?

Vad kostar en hjärtstartare? Det beror på vilken modell och vilka funktioner man vill åt. Nedan har vi sammanställt listpris och driftskostnad på de hjärtstartare som vi jämför här på hemsidan. Förutom att listpriset kan skilja de olika modeller rätt mycket åt beror kostnaden på hur ofta

Läs mer

Svenska HLR Rådet

Svenska HLR Rådet, eller Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning, bildades november 2004. Verksamheten initierades och byggdes upp av Svenska Cardiologföreningen 1983, som alltså ersattes av Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Svenska HLR Rådet har som syfte att sprida kunskap om hjärtstopp i samhället och sjukvården, samtidigt som man skapar

Läs mer

Vikten av att ha en hjärtstartare nära till hands

Idag vet vi att plötslig hjärtstopp är ett mycket allvarligt tillstånd. När hjärtat stannar upphör blodet att pumpas ut vidare i kroppen och man blir därmed medvetslös och slutar andas. När detta sker upphör samtidigt syretillförseln till kroppen och syre är speciellt viktigt för att hjärnan ska

Läs mer

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna