Måste man vara utbildad för att använda hjärtstartare?

Hej Sven,

Måste man vara utbildad för att få använda en hjärtstartare?

Vänligen

Yvonne

Svar

Hej Yvonne,

Det finns inga krav på att man ska vara utbildad i hjärt-lungräddning för att använda en hjärtstartare. Däremot är det en rekommendation. Det är kombinationen av att man vet hur man ger bra HLR och att man har en hjärtstartare till hands som gör att man har störst chans att rädda den drabbade.

Vänligen

Sven

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna