Går det att uppgradera en hjärtstartare?

Riktlinjerna för hjärtstartare och HLR kommer, i Sverige, från Svenska HLR Rådet. I takt med att fler studier görs på hjärtstopp anpassas också riktlinjerna för hur hjärtstartare och hjärt-lungräddning ska utövas för att öka andelen överlevande. En hjärtstartare som är går att uppgradera kan därför vara ett bra val på längre sikt:

Dessa modeller kan uppgraderas

Följande modeller som finns på den här sidan är uppgraderingsbara:

  • Zoll AED Plus
  • Saver One
  • Physio-Control

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna