Många räddas av offentliga hjärtstartare

Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset i Stockholm

Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset i Stockholm
Foto: Jann Lipka (bild från www.dagensmedicin.se)

Tidningen Dagens Medicin rapporterade igår om en ny svensk studie om offentligt utplacerade hjärtstartare som ökar chansen för överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Vid användning av hjärtstartare överlever 70 procent. Tidningen pratade med Jacob Hollenberg, hjärtläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och ansvarig för studien.

– Vi ser att det är många patienter som räddats till livet, tack vare att vittnen till hjärtstopp snabbt har kunnat gripa in och ge effektiv behandling. Resultaten stödjer att man placerar ut hjärtstartare på platser med hög genomströmning, säger Jacob Hollenberg.

I studien följdes 474 fall av hjärtstopp i Stockholm upp, där hjärtstartare användes i en offentlig miljö.

Allmänheten bäst vid hjärtstopp

I de flesta fall, då ambulanspersonal gav defibrilleringen överlevde 31 procent. När så kallade ”first responders”, som polis och brandmän som utbildats i hjärt- lungräddning, gav defibrillering överlevde något fler, 42 procent. Men bäst resultat blev det när allmänheten hade möjlighet att använda hjärtstartare, då överlevde alltså 70 procent.

– Ju tidigare man ger defibrilleringen desto större är chanserna att patienten överlever. Det här visar den stora potentialen i att fortsätta öka tillgången till hjärtstartare för att minska dödsfallen i hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg.

Varje drabbas runt 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, men det är bara ungefär 500 personer som överlever, det vill säga runt 5 procent.

Men med fler hjärtstartare i offentliga rum kan alltså 70 procent räddas och överleva.

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna