Varför ska man köpa en hjärtstartare?

Idag finns det statistik och studier som visar att det varje år drabbas ungefär 10.000 människor av plötsligt och oväntad hjärtstopp. Dessa siffror gäller självklart för de som drabbas utav hjärtstopp utanför sjukhuset, eftersom att sjukhus alltid har tillgång till hjärtstartare och behandling. Andelen människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus och överlever är alldeles för låg, bara runt 5 procent!
Tiden är knapp vid ett hjärtstillestånd och man kan faktiskt säga att varje enstaka sekund är viktig. Det är speciellt de första minuterna efter ett oväntat hjärtstopp som är livsviktiga och genom ett ingripande med hjärtstartare kan man faktiskt rädda liv. Skulle man inom de tre första minuterna ha tillgång till och använda en hjärtstartare finns möjligheten att höja överlevnadssiffran till hela 70 % och det säger sig självt, det är en enorm skillnad!

Vad är hjärtstopp?

Ett hjärtstopp innebär att det har uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat, vilket gör att hjärtat inte slår i sin normala rytm, något som innebär att blodet inte pumpas runt i kroppen som det ska. Detta kan medföra medvetslöshet då hjärnan och kroppens organ inte får tillgång till syresatt blod, och upphör då att fungera. På grund av syrebristen kan cellerna i hjärnan skadas och därför är det väldigt viktigt att man så snabbt som möjligt kan återstarta hjärtat och dess viktiga funktion. Man ska se till att detta sker väldigt snabbt då det har visat sig att varje minut som går efter ett hjärtstopp minskar överlevnadschansen med hela 10 %, för det är bara en hjärtstartare som kan återställa hjärtat så att det åter slår i normal rytm.

Idag är det väldigt viktigt att ha många hjärtstartare i samhället för att snabbt kunna reagera och hjälpa den som drabbas av hjärtstopp. Tiden är som sagt avgörande och om man inte får den omedelbara hjälpen kan personen avlida. Tack vare den elektriska stöten från en hjärtstartare finns möjligheten för ett stillastående hjärta att börja slå igen. Det bästa med apparaten är att vem som helst kan använda den oavsett ålder eller tidigare erfarenhet. Detta eftersom att alla hjärtstartare har enkla röstinstruktioner som kan guida användaren genom hela förloppet och är bygga på ett sådant sätt att det inte går att göra fel. Du behöver alltså inte vara utbildad för att kunna hjälpa en drabbad med en hjärtstartare, men om du får tillfälle att öva på en träningshjärtstartare är du så klart mer förberedd än om du inte har övat.

Förekomsten av hjärtstartare är avgörande

Det är återigen livsviktigt med hjärtstartare i samhället på till exempel företag, skolor och offentliga lokaler. Det är extra viktigt att det finns tillgång till hjärtstartare på de platser där man spenderar en stor del av sin tid och där det rör sig mycket människor. Med en hjärtstartare kan du hjälpa den drabbade att snabbt med hjälp av en elstöt få igång hjärtmusklerna och dess vanliga rytm igen. Ju snabbare hjärtstartaren används, ju större chans för den drabbade att överleva.

En hjärtstartare kan snabbt känna av och analysera den drabbades hjärtverksamhet och muskulatur, och om den inte känner att det är något elektriskt kaos med hjärtat avger den heller ingen stöt. Därför anses den också vara en säker livräddare och detta är också ett ytterligare bra exempel på att man inte kan göra fel med en hjärtstartare. Med en hjärtstartare i närheten kan du öka chansen för överlevnad. Om samhället är medvetna om detta och om det finns tillgång till en hjärtstartare nära till hands kan vi alla tillsammans minska dödssiffran något enormt!

Köpa hjärtstartare för dig som utbildare

De flesta leverantörer av hjärtstartare har tagit fram en övningsversion som tillåter en att träna på att använda hjärtstartaren. Övningshjärtstartarna ger instruktioner till användaren om vad han eller hon ska göra och agera, men avger inte något elektrisk stöt.

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna