Vet du hur en hjärtstartare fungerar?

Det blir mer och mer vanligt med företag som skaffar hjärtstartare. Ofta brukar företagen samtidigt ge sina anställda utbildning i hjärt- lungräddning, och i hur hjärtstartare fungerar, men det är inte alla som fått eller tagit den chansen. Vet du hur en hjärtstartare fungerar om du någon gång skulle behöver använda en?

Hjärtstopp – vad händer?

Alla hjärtstartare har som syfte att rädda liv. Med vad är det en hjärtstartare räddar oss människor från? Jo, vid ett hjärtstopp har det uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat som gör att hjärtat inte slår som det ska. Det gör att syresatt blod inte pumpas runt i kroppen, och det är framförallt hjärnan som tar skada av detta. Får vi inte tillräckligt med syresatt blod dör vi. Därför är det viktigt att hjärt- lungräddning och hjärtstartare används så snabbt som möjligt.

Bara hjärtstartare kan få stopp på hjärtstopp

Vet du hur en hjärtstartare fungerar?

Hjärtstartaren Zoll AED Plus har elektroderna i ett stycke. Det gör det enkelt att placera ut elektroderna korrekt på kroppen.

Med hjärt- lungräddning (HLR) kan man för hand försöka pumpa runt blodet med bröstkompressioner, men det är bara en hjärtstartare som kan få stopp på det elektriska kaoset. Genom att placera de två elektroderna strax under höger nyckelben och snett nedanför hjärtat, kan en elektrisk stöt skickas genom hjärtat och få det att åter slå normalt.

Alla hjärtstartare är programmerade att känna av om det finns behov av att ge en elektrisk stöt. Om behovet inte finns går det heller inte att ge en stöt, man kan alltså inte skicka en stöt av misstag.

Därför är det viktigt att agera och ta fram en hjärtstartare om det finns en i närheten av olyckan och påbörja hjärt- lungräddning. Har man inte möjlighet att använda en hjärtstartare får man försöka hålla igång hjärtat med bröstkompressioner och inblåsningar till dess att räddningstjänsten kommer.

Gå kurs i hur hjärtstartare fungerar

Se till att vara beredd om det värsta skulle hända och gå en kurs i hur hjärtstartare fungerar.

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna