Hjärtstartare ZOLL AED Plus

hjärtstartartare-zoll-aed-plus

Varunamn: ZOLL AED Plus
Företag: ZOLL Medical Cooperation
Huvudkontor: ZOLL Medical Cooperation, Boston, USA

Metronom (takthållare): Ja
HLR stöd (mäter kvaliteten på kompressioner): Ja
Hållbarhet batteri: 5 år
Hållbarhet elektrod: 5 år
Garanti: 7 år
Pris* (listpris exkl. moms): 16 269 kr exkl. moms.
*Pris inkluderar hjärtstartare, batterier, elektroder eller väska.

 

Kontakta oss för offert >>

Zoll AED Plus har unikt HLR-stöd – ger feedback på bröstkompressioner

En del av att göra hjärt-lungräddning är att se till att de bröstkompressioner man ger görs i rätt takt och djup. Zoll AED Plus är utrustad med ett system som mäter kvaliteten på de bröstkompressionerna som ges. Under tiden får du kontinuerlig feedback via röst och text med meddelande som ”tryck hårdare” eller ”bra kompressioner”.

Zoll AED Plus har även en inbyggd metronom som hjälper dig att hålla 100 kompressioner per minut. Metronomen är adaptiv vilket innebär att ifall du håller för låg takt hjälper Zoll AED Plus dig att öka takten genom att utgå från din takt och öka till dess att du når rätt frekvens.

Hjärstartaren Zoll AED Plus har en sammansatt elektrod istället för flera. Den patenterade elektroden CPR F Padz visar med en tydlig markering hur den ska fästas vilket kan spara dyrbara sekunder.

Så här fungerar Zoll AED Plus

Zoll AED Plus kan anpassas för och användas på barn

Zoll AED Plus har utvecklat speciella barnelektroder för barn upp till 8 år. Hjärtstartaren känner av hjärtfrekvensen på det drabbade barnet och anpassar behandlingen därefter.

Underhållsfri och låga driftskostnader

Zoll AED Plus gör kontinuerliga självtester för att se till att den fungerar optimalt. Batterierna håller i 5 år i standby läge. Dessa är standardbatterier och kan enkelt bytas ut mot nya. Elektroderna har även lång hållbarhet i jämförelse med andra hjärstartare. Dessa håller i 5 år. Det gör att Zoll AED Plus har en låg driftkostnad sett över tiden.

Ett hjärtstopp kan inträffa var som helst. Zoll AED Plus är tålig mot fukt och damm (IP 55) och kan därmed placeras i påfrestande miljöer både inne och ute. Färgen gör även att den syns tydligt.

Våga ingripa!

Den kanske viktigaste funktionen hos en hjärstartare är att man känner sig säker att  våga använda den ifall någon drabbas av akut hjärtstopp. Zoll AED Plus är utrustad med en av marknadens mest omfattande HLR-stöd. Den stödjer processen kedjan som räddar liv och vägleder dig rätt från det att hjärtstartaren aktiverats till dess att ambulans anlänt till platsen. Det innebär att den även talar om det du ska göra innan dess att behandlingen med hjärtstartare inleds såsom att kontrollera personens medvetande samt larma ambulans.

Zoll AED Plus HLR består av muntliga instruktioner på svenska, en display med text och lampa som visar var du befinner dig i hjärt-lungräddningsprocessen samt illustrationer som visar de moment som ingår i kedjan som räddar liv.

Sammanfattning

  • HLR-stöd som mäter både djup och takt.
  • Låg driftkostnad över tid.
  • Ger instruktioner både med display och tal.

Till jämförelsen

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna