Svenska HLR Rådet

Svenska HLR Rådets organisationsplan

Svenska HLR Rådet, eller Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning, bildades november 2004. Verksamheten initierades och byggdes upp av Svenska Cardiologföreningen 1983, som alltså ersattes av Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

  • Svenska HLR Rådet har som syfte att sprida kunskap om hjärtstopp i samhället och sjukvården, samtidigt som man skapar och utvecklar riktlinjerna för behandling av hjärtstopp.
  • HLR Rådet sätter också de etiska riktlinjerna och utvecklar utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp.
  • Till uppgifterna hör också att stödja forskningen inom området och följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion.

Kontaktuppgifter till Svenska HLR Rådet

Besöksadress

 

Svenska HLR Rådet
Virkesvägen 26 5tr
Stockholm
120 30
Sverige
+46 (0) 8-120 58 671

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna