Vikten av att ha en hjärtstartare nära till hands

Idag vet vi att plötslig hjärtstopp är ett mycket allvarligt tillstånd. När hjärtat stannar upphör blodet att pumpas ut vidare i kroppen och man blir därmed medvetslös och slutar andas. När detta sker upphör samtidigt syretillförseln till kroppen och syre är speciellt viktigt för att hjärnan ska fungera. Därför krävs det snabba insatser för att kunna återställa hjärtats rytm till det normala och snabbt kunna få igång andningen hos den drabbade. Den akuta behandlingen från omgivningen är hjärt-lungräddning i kombination med en hjärtstartare och det är faktiskt den enda vägen för att kunna rädda livet på den drabbade.

Statistiken visar att överlevnadssiffran för hjärtstopp är för låg. Den visar att cirka 10 000 personer varje år i Sverige får plötsliga hjärtstopp och av dessa överlever endast 500 personer. Anledningen till denna låga siffra är att många inte vet hur hjärt- lungräddning går till och att det ibland inte finns tillgång till en hjärtstartare.

Hjärtstartare räddar liv

För att öka antalet överlevande måste samhället se till att det finns hjärtstartare nära till hands där det är vanligt att mycket folk befinner sig, och att alla är medvetna om var den finns, återigen det är oerhört viktigt med snabba åtgärder. En hjärtstartare fungerar som så att den känner av hjärtverksamheten och muskulaturen och kan av det avgöra om den ska avge en strömstöt eller inte. Strömstöten kan då återställa hjärtat till dess normala rytm så att blodet pumpas ut till kroppen som det ska. Om det finns hjärtstartare nära till hands och den snabbt sätts in i behandlingen ökar chansen för överlevnad. Otryggheten i samhället minskas också i samband med att man vet att det finns hjärtstartare som kan rädda liv.

Det bästa med en hjärtstartare är att den är mycket enkel att använda då den är självinstruerande. Genom en inspelad röst som (också på svenska) tydligt berättar exakt hur du ska använda apparaten, hjälper den till under de olika momenten. Det är i princip omöjligt att göra fel vid ingripandet. En hjärtstartare anses också som en säker livräddare då den endast levererar ström då den känner av hjärtats elektriska kaos.

Fler behöver utbildas i hjärt- lungräddning

Att fler utbildar sig inom hjärt- lungräddning är minst lika viktigt som att ha en hjärtstartare i närheten. Men antalet överlevnaden har faktiskt blivit fler de senaste åren, från 300 personer till 500. Detta beror på snabba insatser från omgivningen och för att det finns fler hjärtstartare ute i samhället. De är livsviktigt att de drabbade blir omhändertagna och behandlade så snabbt som möjligt och vi får absolut inte glömma att varje sekund är livsavgörande.

I dag finns det flera hjärtstartare i samhället, men de kan bli fler. Företag, arbetsplatser, skolor och offentliga platser där människor spenderar stor del utav sin tid behöver alla ha en hjärtstartare på plats, och det finns fortfarande mycket att göra på den fronten. Fler måste skaffa hjärtstartare för att snabbt kunna ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp. Det är också extra viktigt att vid strategiska platser, som exempelvis företag, gör sina arbetsplatser till hjärtsäker zon. Då är personalen utbildad och vet hur en hjärtstartare fungerar. Utbildning i hjärt- lungräddning är viktigt när det inte finns någon hjärtstartare på plats eller i närheten. Detta eftersom att tiden är en bristvara för den drabbade, och med hjärt- lungräddning kan man för hand hålla personen vid liv till dess att räddningstjänst kommer till platsen med hjärtstartare.

 

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna